Viata Satului - Cultural
Social Cultural Traditii si Obiceiuri

!!! ATENŢIE !!!

Conţinutul acestui Sait este protejat de Legea Drepturilor de autor. Nici o parte din aceste materiale nu pot fi folosite(publicate) fără acordul autorului.

Cuprins

         Colinde tradiţionale din Ucea de Sus
              Ce vedere minunată
              Nu te le' Chiv-ntrista
              Colinda de la uşă 
              Colo-n susu mai din susu
              Cununiţă gălbeniţă
              Dascăle preaînvăţate
              Domnului Domn
              Flori dalbe-s de măr
              Flori vinecioare verzi de măr
              Hristos se naşte, măriţi- L
              În oraşul Vifleem
              Marginea brădetului
              Mărire-ntru cele-nalte
              Scoală gazdă
              Soarele Domnului nost
              Trei păstori

Obiceiuri Traditionale din Ucea de Sus

              Obiceiuri de Boboteaza

 


 

Rugăciuni sau crâmpeie de suflet din Ucea de Sus
              Chicilie de tămâie
              Precestuţă
              Rugăciune
              Cruce-n masa, Cruce-n casă,
              Crucea
              Sus în cer
              Rugăciune
              Fecioară Preacurată
              Rugăciune
              Rugăciune către Maica Domnului
              Rugăciune către Arhanghelul Mihail
              Rugăciune de dimineaţă scrisă de Părintele Arsenie
              Rugăciunea Părintelui Arsenie


        
        Lirica populară din Ucea de Sus
              Cântec de dragoste 1
              Cântec de dragoste 2

 

Colinde tradiţionale din Ucea de Sus

 

     Colindele tradiţionale de Crăciun ale satului Ucea de Sus s-au cântat de un grup de bărbaţi în ziua Crăciunului 25 Decembrie 1980, în casa lui Ioan Gheorghe Voila (zis Lazăr).

Au cântat:

Laurean  Muntean (Magher)
Laurean Silea (Pătraş)
Alexandru Ghindea (Sârbu)
Ioan Purece (Siftu)
Victor Ghindea (Boeraş)
Ioan Florea (Lăzărică)
Ioan Muntean (Purdel)
Vasile Muntean (Misail)
Gheorghe Silea (Şuştacă)
Ioan Popa (Mureşan)
Victor Ghindea (Zosim)
Alexandru Voila (Pamfir)
Ioan Voila (Lazăr)

Colinde:

Ce vedere minunată

Nu te le' Chiv-ntrista

Colinda de la uşă 

Colo-n susu mai din susu 

Cununita galbenita,

Dascale preaînvatate,

Domnului Domn 

Flori dalbe-s de măr

Flori vinecioare verzi de măr

Hristos se naşte, măriţi- L 

În orasul Vifleem,

Marginea bradetului,

Mărire-ntru cele-nalte

Scoala gazda,

Soarele Domnului nos'

Trei pastori,

Obiceiuri de Bobotează

 

 

De Bobotează feciorii au sărit în apele îngheţate ale râului dintr-o localitate braşoveană
Citeste mai mult pe REALITATEA.NEThttp://www.realitatea.net/de-boboteaza-feciorii-au-sarit-in-apele-inghetate-ale-raului-dintr-o-localitate-brasoveana

Cete de Colindători la Casa Parohială
 

Cetina de Brad, Colind Casa Parohiala Ucea de Sus 2010

Ceata de feciori 2010


 

Rugăciuni sau crâmpeie de suflet din Ucea de Sus

 

Chicilie de tămâie

 

Chicilie de tămâie,
Cum şede Sfânta Marie
Cu-n Pruncuţ micuţ în braţe
Raiule grădină dulce
De la tin' nu m-aş mai duce
De mirosul florilor
De glasul cocorilor
Că so născut Domnul să creadă tot omul
O Măicuţă Preacurată
Peste toate ferecată
Cu cununa-mpodobită
Şi cu slavă înflorită
Ne-nchinăm Părintelui
Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh Amin.
                                             (Stana Rotar)

Precestuţă

Precestuţă Precestuţă,
Maica luminată
Nu mă uita, nu mă depărta
De la scumpă lumina Ta
Cred Doamne şi mărturisesc
Că de când sunt pe pământ
Nici un bine n-am făcut
Nici la Duhul Tău nu m-am spovedit drept
Deschide Doamne minţile mele
Ca să vad poruncile Tale
Că poruncile Tale sunt pe cale dreaptă
Cum o lăsat Domnul apă din piatră
Lasi Doamne şi din ochii mei
Să mă mântuiesc să mă pruncuiesc de rău Amin.
                                                (Stana Rotar) 

Rugăciune

Pruncule,
Sufletul Tău este de la Dumnezeu,
Că-i Părintele meu.
Seara fără de rugare
Nu te duce la culcare
Că şi vita-şi face Cruce
Când se duce să se culce.
Doamne mare si bun Eşti,
Tu de lume te-ngrijeşti,
Ajuta-mi să te iubesc,
Voia Ta să o-mplinesc.
Te măresc Iisus pe Tine
C-ai murit Tu pentru mine.
Cu sângele Tău m-am spălat
Şi cu Dumnezeu din cer m-am împăcat.
                                                   (anonim)

Cruce-n masa, Cruce-n casă,

 

Cruce-n masa, Cruce-n casă,
Dumnezeu în cee casă
Dumnezeu cu noi în casă,
Maica Sfântă la fereastră.
Cruce-n aşternutul meu
Dumnezeu la capul meu
Cruce-n aşternutul nost,
Dumnezeu la capu nost.
                            (anomin)

Crucea

 

Cruce-n Cer, Cruce-n Pământ
Cruce-n locu cari mă culc
Cruce Steag Împărătesc
Împăratul Cel Ceresc.
Eu pe Tine când te fac
De toate relele scap
Sfântă cruce armă dulce
Ajuta-mă pe unde m-oi duce
Prea Sfântă Cruce mă-nvaţă
Să mă scol de dimineaţă.
                    (Maria Zugravu)

Sus în cer

Sus în Cer deasupra noastră
E o Biserică mică frumoasă.
Şade Dumnezeu după masă,
Să uită sub soare
Unde două pâinişoare
Doi Sfinţi ai Sfinţiei Sale
Vin de la Agora
Cu Ir şi cu Mir
Ei pe unde veneau
Bucatele se făceau
Oamenii se veseleau.
Dumnezeu aşa zicea,
Cine va şti Rugăciunea mea,
S-o zică seara culcându-se,
Dimineaţa sculându-se.
Dumnezeu o va auzi,
Şi de rele-l va păzi.
                (Maria Zugravu)

 Rugăciune

 

     DOAMNE, în liniştea zorilor acestei zile,
vin să cer de la TINE pace, înţelepciune şi tărie.
     Vreau să privesc astăzi lumea cu ochii plini de iubire.
     Vreau să fiu răbdător, înţelegător şi blând.
     Să-i vad, dincolo de aparenţe, pe fiii Tăi aşa cum îi vezi TU,
şi astfel să nu vad decât binele în fiecare dintre ei.
     Închide urechile mele faţă de orice calomnie,
păzeşte-mi limba de orice vorbire de rău,
să nu rămână în mintea mea decât gândurile ce binecuvântează.
     Să fiu atât de binevoitor şi de voios,
încât toţi aceia care se apropie de mine să simtă prezenţa Ta.
Îmbracă-mă în frumusetea Ta, DOAMNE,
şi fă ca de-a lungul acestei zile să te vestesc lumii Amin.

Fecioară Preacurată

 
1.Fecioară Preacurată
Primeşte ruga mea
În moarte şi durere
Să fiu mereu a Ta.
 
2.A Ta întru-primejdii
A Ta în jale grea
A Ta în suferinţă
Acum şi pururea
 
 3.Ajută-mă să sufăr
Ajută-mă să lupt
Şi să mă rog la Tine
Cu glas ne-ntrerupt.
 
 4.Puternică  stăpână
Doar tu poţi să m-ajuţi
Cu ruga ta fierbinte
La Fiul Tău de sus.
 
 5.Maică a durerii
Comoară a fericirii
A toate iertătoare
Limanul mântuirii.
 
 6.Fecioară Preacurată
A cerului sobor
A celor în primejdii
Liman ocrotitor.
 
 7.Uita-ta-i tu vreodată
Pe cei ce te-au rugat
Şi cine de la Tine
Ieşit-a ruşinat?
 
 8.Deci strig în umilinţă
În suferinţa mea
Ajută-mă cu milă
Şi îndurarea Ta
 
 9.În moarte şi durere
La Tine mă îndrept
Şi de la Tine darul
Cel sfânt eu îl aştept.
 
 10.Aceasta mi-e credinţa
Cu ea trăiesc şi mor
Grăbeşte Preacurată
Să-mi fi de ajutor.
 
 11.Fecioară Preacurată
Primeşte ruga mea
În moarte şi durere
Să fiu mereu a Ta.
 
 12.A Ta întru-primejdii
A Ta în jale grea
A Ta în suferinţă
Acum şi pururea.
                              (Ghindea Cornelia)

Rugăciune

 

1.Când te am pe Ţine Doamne,
De nimica nu mă tem
În necazurile vieţii,
Zi şi noapte eu Te chem.
 
 2.Ochii Tăi sunt plini de lacrimi
Şi de Sfântă îngrijorare,
Vălul vieţii când mă apasă
Eu la Tine am scăpare.
 
 3.Eu am mulţi duşmani pe lume,
Care mă vorbesc de rău
Nu-mi pasă, şi prin credinţă
Prea măresc pe Dumnezeu.
 
 4.Vreau ca întreaga mea viaţă
Numai Ţie să-Ţi slujesc,
Adevărul Tău Iisuse
Numai eu vreau să-l trăiesc.
                              (Ghindea Cornelia)

Rugăciune către Maica Domnului

 
 
 Maică Sfântă şi Fecioară
Gândul meu la Tine zboară
Cererea mi-o împlineşte
Şi de toate îngrijeşte.
 
 Când oi fi la zile grele
Tu să mă aperi de rele
Sfânta mea călătorie
Tu să-mi fi bună solie
 
 Doamne eu la Tine strig
Când mi-e foame şi mi-e frig
Că Tu Doamne la săracii
Le da-i pâine şi îi îmbraci
 
 Eu mă rog cu ochii uzi
Să faci bine să mă auzi
Şi cu mâna Ta din cer
Să-mi dai Doamne tot ce cer
 
Razele iubirii Tale
Să răsară în  a mea cale
Să răsară flori minune
Credinţa şi fapte bune.

Că eu înalţ sufletul meu
Către bunul Dumnezeu
                              (Ghindea Cornelia)

Rugăciune către Arhanghelul Mihail

 
     Doamne Dumnezeule Marele Împărat şi fără de început, trimite Doamne pe Mihail, Arhanghelul Tău, în ajutorul meu ca să mă scape de vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi.
     O! Mihaile, Marele Arhanghel, înainte stătător şi voievod al Cereştilor puteri, fi mie ajutor în toate: în strâmbătăţi, în mâhnire, în pustii, pe cale şi pe ape şi mă izbăveşte de toată înşelăciunea diavolească.
     Iar când mă vei auzi pe mine, robul Tău rugându-mă Ţie şi chemând numele Tău grăbeşte în ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea.
     Aşa, Marele Arhanghele, biruieşte pe toţi cei ce se împotrivesc mie, mă acoperă şi mă apără de cel viclean, cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Crucii şi cu solirile Marilor Arhangheli: Gavriil, Rafaiil, Uriil, Varahiil, Ergudiil şi Salatiil şi ale tuturor Puterilor Cereşti, totdeauna acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin!
                              (Ghindea Cornelia)

Rugăciune de dimineaţă scrisă de Părintele Arsenie

 

     Doamne Iisuse Hristoase ajută-mă ca astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine ştie din ce nimicuri mare vrajbă am să fac şi astfel ţinând la mine să te pierd pe Tine.
     Doamne Iisuse Hristoase ajută-mi cu rugăciunea Preasfântului Tău Nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer că nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece că iată păcătuiesc în tot ceasul.
     Doamne Cela ce vii în taină între oameni ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, aşa risipind în deşert zilele noastre umbriţi şi dosodiţi până la pământ.
     Doamne, Cel ce vii între oameni în taină ai milă de noi, vină şi Te sălăşluieşte întru noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite când graiul şi mintea rămân neputincioase.
     Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârşiţi şi cât eşti de aproape de sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre, ci luminează lumina Ta peste noi ca să vedem lumina prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viaţa Ta, Lumina şi Bucuria noastră, Slavă Ţie!
     Amin!
                                (Ghindea Cornelia)

Rugăciunea Părintelui Arsenie

 

     Ridicând ochii minţii către cer
     Milostive Doamne Care vrei ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la înţelegerea adevărului, fie voia Ta miluieşte şi mântuieşte pe robul Lui Dumnezeu (numele).
     Primeşte această dorinţă a mea ca pe un strigăt de dragoste poruncit de Tine”. Amin!
                                (Ghindea Cornelia)

 

Lirica populară din Ucea de Sus

 

Cântec de dragoste 1

Bade bădişorul meu
Prinde-mă din ochi mereu
Să ne ţie Dumnezeu
Însă seara pe la mine
N-ai ce căuta vecine
Place-ne şi dragostea
Dar eu sunt prea tinerea
Şi bădiţa meu mă crede
Nu se uită, dar mă vede.

Frunză verde, foi de tei
Bade ochişorii tăi
Să îi schimbi bade cu-ai mei
Căci cu ai tăi mă văd mai bine
Când mereu gândeşti la mine
Pe la uşi, pe la ferestre,
Să nu vii fără de veste
Căci cu dorul de la tine
Mă vindec mereu pe mine

Bade bădişorul meu
Să ne şie Dumnezeu
Căci de dragul meu bădiţă
Vii mereu pân la portiţă
„La claie”, la Ucişoara
Uscatu-m-am toată vara
M-a uscat dar nu de tot
Dorul mândrei să i-l port
Să i-l port în gândul meu
Cum vrea Bunul Dumnezeu
Cât îi pământul de lat
Mândruliţă mi-am aflat
La claie, la Ucişoara
Să uscăm fân toată vara.

Ucişoară, Ucişoară,
Ochii tăi mă învioră
Că ai ochii verzişori
Floricică la feciori

„Cucuruz cu frunza în sus”
Spune-i badei cin te-a pus?
Măi bădiţă , tu cu tine
L-ai pus chiar ca şi cu mine

Frunză verde „crumpănă”
Bine-mi place- o cumpănă
Căci cu ea mă omenesc
Mă îmbrac şi mă-nviorez

Nevestica mea drăguţă
M-ş trece pe sub fustuţă
Să mă uit dacă eşti bine
Să gândesc mereu la tine
Eu de tine nu mă las
Şi fac lumii necaz
Şi pe aicia şi pe acolo
Şi pe soare şi pe rouă

Frunză verde, foi de fag,
Eu drăguţ nu mi-am aflat
Căci zestrea nu mi-am terminat
Eu sunt floare de coprină
Niciodată cu pricină
Totdeauna fără vină.

La Sumerna sau Troian
Mi-a păscut şi mei-un cal
Fiind cal de-al lui Decebal
Căci Traian avu târziu
Un căluţ mai năroziu
Moara bărbăteştilor
Şi joagărul dânşilor
Macină şi tărâţeşte
Şi nicicând nu oboseşte.

Cântec de dragoste 2

 

Frunză verde de coprină
Măndruliţă fără vină
Lasă-mă seara la tine
Să ne fie nouă bine

Bucuros eu te-ş lăsa
Dar e-ncasă măicuţa
Şi nimic se va putea
Fără doar „cu zăhărelul”
Să ne purtăm singuri inelul
Iar pe urmă, lin pe lin
Să ne şi căsătorim
Căci nimic nu e doar bine
Numai dorulk de la tine
Unul pleacă, altul vineri
Şi nu mă lasă la nime

Vin bădiţă pân la noi
Vino cu părinţii tăi
Căci sunt mândră cu crăiţe
Şi cu prea multe voinţe
Mă feresc de vorba-n doi
Ca să vii mereu la noi

Frunză verde de nuscea
Mândră mândruliţa mea
Nu-mi trebuie pe alta
Maş căsători cu tine
Să ne fie nouă bine
Lin pelinul pentru alţii
Noi ne suntem doi fârtaţii
Lin pelinul nu mai fie
Nimănuia nu-i trebuie
Mai întâi te voi peţi
Curând ne vom logodi
Iar apoi „ne vom nunţi”

Mândruliţă cu crăiţe
Mândră fără de bădiţă
Vin la mama ta curând
Să ne vadă şi vorbind
Cum e datina la noi
„Ca să vorbească” cei doi
De degetul meu cu tine
Nu mă voi lăsa la nime

Mândruliţă cu nuşcele
Tu-mi porţi dorurile mele
Şi pe mine tot cu ele
Sunt băiat din floricele
Şi copilul dinnuşcele
Sunt copila din coprine
Ca să fiu mereu cu tine
Cât voi fi şi voi trăi
Bădiţa mândrii voi fi
Ea îmi dă a ei mânuţă
Să-mi fie mereu drăguţă

 

 

 


!!! ATENŢIE !!!

Conţinutul acestui Sait este protejat de Legea Drepturilor de autor.