2012
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  

   Cuprins

 

Te-Deum la cumpăna dintre ani
Binecuvântarea caselor credincioşilor
Aghiasma mare şi  tradiţii de Bobotează
Şedinţa Adunării parohiale – Darea de seamă pe anul 2011
Sâmbăta morţilor(Moşii de iarnă)
Uşile pocăinţei
Hramul Buna Vestire a Bisericii din Ucea de Sus
Miniproiectul parohial HARNIC SI DARNIC
Lucrari gospodaresti - Plantarea trandafirilor primavara 2012
Hramul Bisericii Sf. MC. Gheoghe
Ziua Copilului 1 Iun. 2012 Punguta cu doi bani - repovestita copiilor
Maslul de obste 10 iun. 2012
Premierea copiilor Premianti 17 Iun. 2012
Aparitii în media
Livada Bisericii
Prietenii la distanta
Afther school la Ucea
Colind 2012
Spectacol Filantropic de Craciun

 

Te-Deum la cumpăna dintre ani

     În Ucea de Sus este obiceiul, din bătrâni, ca la cumpăna dintre ani oamenii să se adune la Biserică pentru a „îngropa” anul vechi şi a-l întâmpina aşa cum se cuvine pe cel nou. Părintele a săvârşit Acatistul Mântuitorului Iisus şi a rostit rugăciuni speciale de mulţumire, adresând-le totodată şi un cuvânt de învăţătură.
     Timpul are un sens sfinţitor şi mântuitor pentru om, de aceea fiecare nou an este denumit "anul mântuirii".
     Nu putem face nimic bun fără ajutorul lui Dumnezeu, de aceea la început de an avem nevoie de rugăciune. După ce am mulţumit lui Dumnezeu pentru binefacerile primite în anul trecut şi în primul rând pentru darul vieţii, îi cerem ajutor şi binecuvântare pentru noul an. Îi cerem să binecuvânteze cununa anului în care am intrat. În felul acesta, rugăciunea de la miezul nopţii sau de la trecerea dintre ani este una foarte ziditoare de suflet
     Credincioşii s-au strâns într-un număr mare la Biserică şi după oficierea serviciului divin, glasul clopotelor a dat de veste trecerea în noul an, după care au ieşit în curtea Bisericii pentru a vedea focul de artificii din oraşul Victoria.

Binecuvântarea caselor credincioşilor

 

     În ajunul Bobotezei preotul „merge cu Crucea” pe la casele credincioşilor, stropindu-le cu Aghiasmă. Cei ai casei se adună cu toţii în jurul mesei din cea mai frumos împodobită încăpere a casei, aşteptând preotul cu lumânări aprinse şi cu un vas aşezat pe masă pentru a se pune în el aghiasmă.
     Anul acesta mersul pe la casele credincioşilor a avut loc marţi 3 ianuarie în Cătunul Sumerna, miercuri 4 ianuarie partea de râu şi deal a satului iar joi pe 5 ianuarie partea de sus şi de jos a satului.
     Pe lângă aspectul sacramental, lucrarea aceasta are şi un aspect pastoral, acela de a facilita o mai bună cunoaştere dintre preot şi credincioşi, chiar la ei acasă.
     Cei ce l-au însoţit pe Părintele au fost: cantorul: Vasile Bărbat şi epitropul Eugen Bărbat.

Aghiasma mare şi  tradiţii de Bobotează

 

     Boboteaza este timpul liturgic în care retrăim Botezul Mântuitorului Hristos de către Ioan la râul Iordan. Acestei sărbători i se mai spune şi „Epifanie” sau „Teofanie” adică „Arătarea lui Dumnezeu”, şi pe bună dreptate, deoarece în această zi s-a făcut cunoscută, pe cât se putea nouă, oamenilor, Taina Sfintei Treimi.
     Ca în toate Bisericile, Praznicul Botezului este sărbătorit cu mult fast şi la Ucea de Sus. Încă de la orele 4,30 de dimineaţă, credincioşii chemaţi de glasul clopotelor, se adună cu mic, cu mare, la Biserică. După slujba Utreniei , spre ora 5,30 începe Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, după care se face slujba Sfinţirii Aghiasmei celei Mari.
     După sfinţirea apei preotul, cantorii, întreaga suflare a satului iese în procesiune la râul de din josul satului. Acolo se află tinerii din ceata de feciori care după ce sunt stropiţi de preot cu aghiasmă, cei mai vrednici dintre ei prind crucea aruncată de preot şi încing o horă în valurile învolburate ale râului. Pe mal de o parte şi de alta ard focuri. Obiceiul ţine din bătrâni şi este respectat cu sfinţenie de săteni, ca o manifestare a bucuriei pe care o trăieşte întregul cosmos o dată cu sfinţirea firii apelor.
     După o pauză de un ceas, două, sătenii se strâng din nou, de data aceasta în centrul satului pentru a-i vedea pe feciorii din ceată călare pe armăsari împodobiţi în frumoase covoare ţărăneşti ţesute în război de vrednicele lor mame.

Şedinţa Adunării parohiale – Darea de seamă pe anul 2011

 

     Conform Rânduielilor Bisericii Ortodoxe Române, la fiecare început de an se face o dare de seamă asupra veniturilor şi cheltuielilor parohiei în anul precedent.
     Anul acesta Şedinţa Adunării Parohiale s-a ţinut în 8 ian. 2012, în Biserică, după oficierea Sfintei Liturghii.
     Şedinţa a fost deschisă de Pr. Paroh Alexandru Stanciu care după rugăciunea Împărate Ceresc a menţionat şi obiectivul acestei şedinţe
          Darea de seamă privind activitatea Parohiei Ucea de Sus în anul 2011;
          Taxele de cult privind diversele servicii religioase pe anul 2012;
          Licitaţia stranelor
     După aprobarea ordinii de zi, părintele a trecut în revistă detaliat veniturile obţinute de parohia noastră cât şi cheltuielile în perioada 1 ian -31 dec. 2011.
     După stabilirea salariilor personalului neclerical s-au adus la cunoştinţă propunerile Consiliului Parohial privind taxele pe diversele servicii religioase oficiate de Biserică pentru anul 2012. S-a hotărât ca aceste taxe care întregesc venitul Parohiei să fie de 50 ron.
     După aprobarea acestor propuneri părintele a mulţumit tuturor credincioşilor  pentru dragostea şi dărnicia arătată faţă de Sfânta Biserică , arătându-le totodată şi proiectele pastorale ale Parohiei pentru anul 2012.
     Rugăciunea de mulţumire a încheiat Şedinţa Adunării Parohiale, la care au participat un număr foarte mare de credincioşi.

 

Sâmbăta morţilor(Moşii de iarnă)

 

     Sâmbăta dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne,, a Înfricoşătoarei Judecăţi, poartă în popor şi denumirea de Moşii de Iarnă. Le zicem aşa pentru că în această zi facem pomenirea părinţilor, moşilor şi strămoşilor noştri cei din veac adormiţi. Ba mai mult Biserica a rânduit ca toţi cei ce nu au avut parte de slujbele cele rânduite din pricina unei întâmplări oarecare, să fie cuprinşi în pomenirea obştească de acum.
     În felul acesta Biserica nu dă uitării pe cei adormiţi nici după înmormântarea lor. Purtarea ei de grijă se întinde şi dincolo de pragul mormântului, pomenind pururea pe cei adormiţi, rugându-se şi mijlocind pentru odihna şi pentru iertarea păcatelor lor în zilele îndătinate din cursul anului bisericesc, cum sunt sâmbetele morţilor, Moşii de Iarnă, Moşii de Vară, cât şi în ierurgiile speciale alcătuite de Biserica pentru pomenirea morţilor.
     Slujba de dimineaţă a început cu citirea Canonului de pocăinţă către Domnul nostru Iisus Hristos, a urmat apoi Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, apoi Parastasul de obşte.
Prinoasele pe care gospodinele satului le-au pregătit pentru această zi au arătat grija şi dragostea faţă de cei plecaţi în veşnicie.
     Alături de cei dragi au fost pomeniţi preoţii slujitori, eroii satului şi toţi ctitorii şi binefăcătorii ştiuţi şi neştiuţi, adormiţi întru dreapta credinţă.
     Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească, iar pe noi cei vii să ne miluiască, Amin!

 

Uşile pocăinţei

 

     Ne aflăm iarăşi la porţile Împărăţiei celei veşnice şi ne pregătim ca prin post, rugăciune şi fapte bune, să putem străbate calea anevoioasă dar plină de bucurii duhovniceşti ce ne desparte de marele Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos.
     Suntem chemaţi cu toţii ca, luându-ne fiecare crucea vieţii noastre, după îndemnul Mântuitorului, să purcedem la această călătorie duhovnicească de 40 de zile, pentru a ne întâlni la capătul ei cu Însuşi Mântuitorul Hristos cel înviat din morţi.
     Frumuseţea slujbelor din această perioadă este cu totul deosebită. Cântările, citirile, catehezele au menirea de a ne menţine elanul spre acest urcuş duhovnicesc, presărat cu ispite şi încercări la tot pasul.
     În această perioadă, în Parohia Ucea de Sus, slujbele se ţin dimineaţa şi seara, în fiecare zi.
Dimineaţa la ora 7,30 se face Miezonoptica, Utrenia(Canonul din Triod) şi Ceasul I, iar Pavecerniţa Mare cu cateheză, seara, la 18,00.
     În fiecare săptămână se săvârşeşte Liturghia Darurilor, miercurea şi vinerea, la ora 15,00.
     Sâmbăta are loc Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur, urmată de parastasul de obşte pentru cei adormiţi.
     Pe parcursul sâmbetelor Postului mare, fiecare uliţă din cadrul satului, se organizează pentru a face pomenirile. Se face o colectă de bani şi se cumpără diferite produse de patiserie cât şi cele necesare pentru Sf. Liturghie din acea zi. În cadrul slujbei sunt pomeniţi atât cei vii cât şi cei adormiţi de pe uliţa respectivă. La sfârșitul Sf. Liturghii şi a parastasului jertfa sfinţită de preot(colăcei, chifle sau alte produse de patiserie) se dau de pomană.
     Fiind la ţară, credincioşii noştri sunt ocupaţi cu diferite treburi prin gospodărie sau pe câmp, de aceea le-am explicat că nu mă supăr dacă nu pot veni la Biserică. Ei trebuie să ştie că în fiecare zi părintele este acolo în faţa Sf. Altar şi înalţă rugăciuni către Dumnezeu pentru ei. Însă mare mi-a fost mirarea că participarea la aceste slujbe a fost substanţială, atât dimineaţa, cât şi seara,  ba mai mult nu a existat Liturghie a Darurilor să nu se fi împărtăşit cineva. Toate acestea spun ceva despre credinţa şi dragostea pe care sătenii o au faţă de Sfânta Biserică şi faţă de sfintele slujbe.

Hramul Buna Vestire a Bisericii din Ucea de Sus

 

     Buna Vestire este una din cele mai vechi sărbători dedicate Maicii Domnului.
     Potrivit Evanghelistului Luca, Arhanghelul Gavriil a fost trimis la Fecioara Maria, care era logodită cu dreptul Iosif din seminţia lui Iuda, în Nazaretul Galileii, pentru a-i vesti Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Felul în care arhanghelul îi vesteşte acest lucru este inedit. Mai întâi o întâmpină pe Fecioara Maria prin cuvintele: "Bucură-te ceea ce eşti plină de har! Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!" (Lc. 1, 28). Bucuria pe care i-o vesteşte trimite la bucuria prezenţei lui Dumnezeu, ce caracterizează mesajul evanghelic şi care este opusă tristeţii păcatului.
     Deoarece acum Fiul lui Dumnezeu se pogoară în pântecele Fecioarei Maria prin Duhul Sfânt pentru a Se înomeni, Buna Vestire este rădăcina sau temeiul tuturor praznicelor, întrucât toate celelalte momente importante ale iconomiei mântuirii serbate în cadrul anului bisericesc derivă din ea. În acest sens, putem afirma că toate celelalte praznice sunt cuprinse virtual în praznicul Bunei Vestiri, sau că praznicul de astăzi este "început" al tuturor celorlalte. Acum "taina cea din veci ascunsă" (Efes. 3, 9, Col. 1, 26; Rom. 16, 25), cum o numeşte Sfântul Apostol Pavel, adică felul în care Dumnezeu va răscumpăra pe omul căzut în păcat, nu numai se descoperă, ci şi începe să se înfăptuiască prin zămislirea dumnezeiescului Prunc. Acest adevăr este surprins extraordinar de imnograf în troparul sărbătorii: Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei se face şi Gavriil harul bine-l vesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!
     Biserica din Ucea de Sus are hramul Buna Vestire. Sărbătoarea satului a început cu o zi înainte, când în fapt de seară(19,00) a avut loc slujba de priveghere, adică Vecernia cu litie, urmată apoi de slujba Utreniei..
     A fost o slujbă cu totul deosebită, frumuseţea cântărilor, liniştea serii, evlavia credincioşilor au creat o atmosferă cu totul deosebită.
     După cuvântul de învăţătură a părintelui, cu liniştea şi bucuria rugăciunii aşternută în sufletul lor, credincioşii s-au retras, târziu în noapte pe la casele lor.
     A doua zi, Acatistul Bunei Vestiri a deschis şirul manifestărilor ce au urmat.
     Răspunsurile la Sfânta Liturghie le-a dat Grupul vocal ”Anatoli” din Braşov. Alături de părintele paroh Alexandru Stanciu au slujit Ieromonahul Casian şi Ierodiaconul Siluan de la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus.
     După săvârşirea Sfintei Liturghii şi a Aghiasmei mici, săvârşită în curtea Bisericii, cu prapori, icoane, flori în mână şi în glas de clopot s-a ieşit în procesiunea de ocolire a Bisericii.
     S-au făcut trei opriri cu citiri din Apostol şi Sf. Evanghelie la care s-au adăugat ectenii specifice, pomenindu-se preoţii slujitori, ctitorii şi toţi binefăcătorii.
     Seara s-a încheiat cu Paraclisul Maicii Domnului, mângâietoarea tuturor celor necăjiţi.

 

Selectie video Sf. Liturghie, raspunsurile Grupul Anatoli, Brasov

MINIPROIECTULUI DE EDUCA?IE SOCIAL-FILANTROPICA„ Copilul învata iubirea lui Hristos”

 

HARNIC ŞI DARNIC

        La iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în Şedinţa de lucru din 16-17 februarie     2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat ca anul 2012 să fie declarat „Anul     omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor” în Patriarhia Română.
       Între manifestările culturale, programate cu prilejul anului omagial, Sectorul     teologic- educaţional organizează Concursul naţional de miniproiecte de educaţie     social- filantropică „Copilul învaţă iubirea lui Hristos”. Concursul se adresează copiilor,     preoţilor şi profesorilor de religie implicaţi în Programul catehetic „Hristos împărtăşit copiilor”    şi   urmăreşte să educe copiii în sensul ajutorării semenilor aflaţi în suferinţă.

    Scopul concursului

       Scopul concursului este de a cultiva dragostea faţă de semeni şi de a-i educa pe copii în     sensul ajutorării semenilor aflaţi în suferinţă: bătrâni bolnavi, singuri, copii abandonaţi sau în     situaţii speciale, familii sărace etc.

   Numele copiilor din grupa de cateheză şi vârsta acestora.

 1. Bârsan Alexandra, 12 ani
 2. Catană Alexandru, 10 ani
 3. Florea Andreea, 11 ani
 4. Florea Andrei, 10 ani
 5. Florea George, 12 ani
 6. Funariu Paul, 9 ani
 7. Funariu Paula, 7 ani
 8. Ghindea Eduard Alexandru, 10 ani
 9. Ghindea Ioachim Alexandru, 11 ani
 10. Ghindea Ioana Daniela, 13 ani
 11. Glăjar Anamaria, 14 ani
 12. Leancu Mihai, 11 ani
 13. Mardan Alexandra, 12 ani
 14. Mardan Raluca, 11 ani
 15. Pandrea Andrada Maria, 7 ani
 16. Popa Radu, 10 ani
 17. Purece Radu, 10 ani
 18. Vlad Amalia, 11 ani
 19. Vlad Laurenţiu, 12 ani
 20. Vlad Rareş, 7 ani

      LOCUL DESFĂȘURĂRII MINIPROIECTULUI:
   Parohia Ucea de Sus
      PERIOADA DE IMPLEMENTARE A MINIPROIECTULUI:
    27 feb. – 19 Apr. 2012
      BENEFICIARII MINIPROIECTULUI (GRUPUL ȚINTĂ):
    Cei 30 de bătrâni din cadrul Complexul rezidenţial pentru persoane vârstnice „Castanul”   VICTORIA

     BUGETUL MINIPROIECTULUI (RESURSE UMANE, MATERIALE ŞI   FINANCIARE):
    Fiecare copil înscris în proiect va desfăşura zilnic, potrivit vârstei lui, activităţi de întrajutorare   a celor din casa lui(părinţi, bunici, fraţi, surori mai mici).
    Pentru activităţile desfăşurate la sfârşitul fiecărei zile copilul va primi din partea părinţilor, ca   drept răsplată pentru „munca” depusă, o sumă de bani pe care o va colecta notând zilnic într-un   carneţel data, activitatea efectuată şi suma de bani primită.

     DESCRIEREA MINIPROIECTULUI
   Obiectivele miniproiectului: ...

 1. Să-şi ajute părinţii şi bunicii la treburile gospodăreşti, potrivit vârstei lor;
 2. Să chivernisească banii primiţi drept răsplată pentru „munca” efectuată;
 3. Să conştientizeze că banii se câştigă prin muncă şi efort personal;
 4. Să preţuiască banii părinţilor, ştiind că aceştia se câştigă cu multă trudă;
 5. Să asocieze perioadei Postului Mare, fapta cea bună a milosteniei;
 6. Să-i ajute pe semenii aflaţi în suferinţă – bătrânii bolnavi şi neputincioşi
 7. Să-şi aducă aminte de înaintaşii lor, pomenindu-i din jertfelnica „muncii” lor – Parastas pentru cei dragi ai casei plecaţi la Domnul
 8. Să înţeleagă că eforturile lor sunt răsplătite atât în Cer cât şi pe Pământ – „După faptă şi răsplată” - Excursia de 3 zile în Bucureşti organizată de părinţii copiilor aflaţi în proiect.

 

     Activităţile miniproiectului:

   27 Feb. – 3 Mart. 2012:

 1. Înscrierea copiilor în proiectul „Harnic şi darnic”

   4 Mart. 2012

 1. Întâlnirea cu părinţii şi copiii acestora, participanţi la proiect, explicându-le în ce constă proiectul:

   5-25 Mart. 2012

 1. Fiecare copil sau grupuri de copii(fraţi şi surori) trebuie să efectueze diferite activităţi, potrivit vârstei lor în aşa fel încât să vină în ajutorul părinţilor, bunicilor la treburile din gospodărie.
 2. Pentru fiecare activitate părinţii, bunicii îi vor răsplăti pentru „munca” făcută, cu câţiva bani.
 3. Copiii îşi vor nota într-un carneţel, în fiecare zi, activităţile făcute şi suma de bani obţinută.

   26-29 Mart. 2012

 1. Părintele Paroh face o vizită la domiciliul copiilor, părinţii informându-l de modul cum copiii îşi îndeplinesc sarcinile.
 2. Sunt verificate activităţile efectuate de copii.

   30 Mart. 2012

 1. Părintele Paroh se întâlneşte la sala Bisericii de la Şcoală cu copiii participanţi la proiect;
 2. Fiecare copil povesteşte activităţile pe care el le-a făcut, după care prezintă Părintelui carneţelul cu activităţi şi suma de bani colectată.
 3. Suma de bani se comunică în taină Părintelui, pentru a nu exista animozităţi între copii (unii copii provin din familii mai înstărite, alţii din familii defavorizate), banii fiind colectaţi de D-na învăţătoare Olimpia Pandrea, membru în Comitetul parohial al Bisericii din Ucea de Sus
 4. Părintele, d-na învăţătoare şi parte de părinţi prezenţi numără banii strânşi, suma fiind de 447 ron.
 5. Cu această sumă se fac cumpărături pentru cei 30 de bătrâni ai Căminului de persoane vârstnice „Castanul” din oraşul Victoria.
 6. Cu ajutorul părinţilor, copiii împreună cu Părintele merg la Hipermarket şi fac cumpărături.
 7. Pentru fiecare vârstnic se alocă suma de 14,9 ron. Din ea se cumpără următoarele: Un iaurt natur 330 ml; o cutie brânză topită 140 gr. , o caserolă cu salam de vară 200 gr., o napolitană., trei felii de cozonac, o chiflă, un pachet de pufuleţi, banane, portocale. Produsele au un termen de valabilitate mai mare în aşa fel încât  cei ce ţin post să le poată consuma după această perioadă.

   31 Mart. 2012

 1. Copiii participă la Sf. Liturghie şi la un Parastas în amintirea bunicilor, străbunicilor şi tuturor celor dragi plecaţi din lumea aceasta.
 2. Produsele cumpărate cu o zi în urmă pentru bătrânii de la Centrul Castanul sunt o pomană făcută în amintirea celor dragi repausaţi.
 3. După binecuvântarea alimentelor, copiii, ajutaţi de părinţi, le-au pus în sacoşe transportându-le la  Centrul de Bătrâni „Castanul” din Oraşul Victoria
 4. Doamna directoare şi personalul Centrului ne-au primit cu multă bucurie
 5. Au fost chemaţi toţi bătrânii care se puteau deplasa în camera de oaspeţi – sufragerie
 6. Părintele Alexandru le-a ţinut un cuvânt de învăţătură legat de perioada pascală şi i-a informat despre demersul copiilor din parohia noastră
 7. Copiii le-au înmânat celor prezenți darurile aduse.
 8. Bătrânii imobilizaţi la pat au fost vizitaţi în camerele lor de copii, mulţumind cu lacrimi de bucurie că cineva s-a gândit la ei.
 9. Bătrânii au rămas impresionaţi de gestul copiilor iar doamna directoare a mulţumit pentru gestul lor
 10. S-a convenit ca şi cu alte ocazii Parohia Ucea de Sus să vină în sprijinul şi ajutorul Centrului de bătrâni.

     Rezultatele aşteptate:

   1 Apr. 2012

 1. Evaluarea proiectului la nivel parohial în cadrul Vecerniei la care au participat copiii şi părinţii implicaţi
 2. Părintele prezintă credincioşilor miniproiectul „Harnic şi darnic”, mulţumind totodată tuturor celor implicaţi
 3. Părinţii copiilor implicaţi în proiect îi răsplătesc pe copii cu o excursie de trei zile în Bucureşti în perioada 17-19 Apr. 2012 acţiune intitulată „După faptă şi răsplată”

   17-19 Apr. 2012
     După faptă şi răsplată – Excursie în Bucureşti:

  I Obiective Religioase

 1. Palatul Patriarhiei
 2. Dealul arsenalului – Şantierul Catedralei Mântuirii Neamului
 3. Mănăstirea Cernica
 4. Mănăstirea Antim
 5. Mănăstirea Radu Vodă
 6. Bisericile din centrul capitalei
 7. Biserica Bucur Ciobanul
 8. Biserica Stavropoleos
 9. Biserica Sfântul Gheorghe Nou
 10. Biserica Colţea
 11. Biserica Sfântul Spiridon Nou

  II. Obiective publice şi de interes naţional

 1. Arcul de triumf
 2. Ateneul român
 3. Banca Naţională a României
 4. Casa Presei Libere
 5. Cercul Militar Naţional
 6. Oprea Română
 7. Palatul CEC
 8. Palatul Parlamentului
 9. Palatul Victoria
 10. Piaţa Universităţii
 11. Sala Palatului
 12. Sediul TVR; PRO TV
 13. Teatrul Naţional Bucureşti
 14. Universitatea Bucureşti

  III. Obiective cultural-recreative

 1. Grădina zoologică
 2. Muzeul G Antipa
 3. Palatul Copiilor
 4. Parcul Herăstrău
 5. Teatrul Ion Creangă

 

  Vizita la Centrul de bătrâni Castanul - Victoria


Evaluare Proiect

Lucrari gospodaresti - Plantarea trandafirilor primavara 2012

Hramul Bisericii Sf. MC. Gheoghe

Ziua Copilului 1 Iun. 2012 Punguta cu doi bani - repovestita copiilor

Maslul de obste 10 iun. 2012

Premierea copiilor Premianti 17 Iun. 2012

Elevii şi studenţii premianţi Ucea de Sus


Studenţi

 1. Catană Oana Maria

Clasa VIII:

 1. Grovu Radu, pr.
 2. Novacu Maria, m
 3. Crovat Ionuţ, m

Clasa V:

 1. Mardan Alexandra, pr I
 2. Vlad Laurenţiu pr. I
 3. Rusu Ionela, m

Clasa IV:

 1. Mardan Raluca, pr. I
 2. Ganga Nicoleta, Pr. I
 3. Grecu Sabina, pr. III
 4. Vlad Amalia, m
 5. Fogoroş Iulia, m

Clasa III:

 1. Catană Alexandru
 2. Florea Andrei
 3. Funariu Andra
 4. Ghindea Eduard
 5. Leancu Mihai
 6. Novacu Diana Gabriela, m

Clasa II:

 1. Funariu Paul
 2. Crăciun Mirela, pr II

Clasa I:

 1. Pandrea Andrada
 2. Stanciu Ecaterina

Premiu special

 • Ghindea Ioana şi Ioachim

Aparitii în media

TVR Popasuri printre icoane pe sticla, Ucea de Sus 12 Aug 2012

Tv Făgşărş Biserica din Ucea de Sus, Aproape de cer , 2008

TRINITAS TV, Activitaţi în Parohia Ucea de Sus, Ziarul Lumina

Tv Făgăraş, Cercul de pictuta Buna Vestire Ucea de Sus , 2008

Livada Bisericii

Plantarea pomilor şi lucrări gospodăreşti la Biserică, toamna 2012

Prietenii la distanta

            Monitorul de Făgăraş, Luni, 22 Octombrie 2012

     Satul Ucea de Sus a fost gazda unei delegaţii de elevi din Germania  Acţiunea a fost organizată de Colegiul ,,Aurel Vijoli" şi de directorul Vasile Ţifrea împreună cu preotul Aurel Stanciu de la Parohia ,,Buna Vestire"

     Acţiunea Colegiului ,,Aurel Vijoli" din Făgăraş desfăşurată săptămîna trecută s-a dovedit a fi o reuşită. O spun elevii din Germania şi însoţitorii lor care au poposit în Ţara Făgăraşului şi cărora conducerea colegiului le-a oferit o serie de activităţi cu specific educaţional, cultural şi tradiţional. Acţiunea s-a înscris în proiectul derulat de Colegiul ,,Aurel Vijoli" denumit ,,Biserica, şcoala şi familia creştină". O delegaţie formată din 14 elevi însoţiţi de preotul Ştefan Anghel de la Parohia Ortodoxă Română ,,Sfîntul Nicolae" din Offenbach am Main şi profesoara lor, Ioana Ştefan, s-a aflat la Făgăraş. ,,Am încercat să oferim acestor copii acele activităţi care să le arate cît mai multe despre cultura noastră, despre elevii noştri şi despre şcoala românească. Au fost impresionaţi de ceea ce au învăţat de la noi, despre viaţa din familiile localnicilor. De aceea am ţinut să-i găzduim în casele ucenilor de Sus unde şi-au legat şi prietenii. Cu siguranţă au plecat de la noi cu multe amintiri frumoase" a spus directorul Colegiului, prof. Vasile Ţifrea.

          A doua locaţie, Ucea de Sus

 


 După cîteva zile petrecute la Făgăraş, delegaţia de elevi a poposit miercuri, 17 octombrie, în localitatea Ucea de Sus. În jurul orelor 17.00 la căminul cultural din Ucea de Sus, copiii au avut parte de o primire oficială, chiar de primarul Marian Băcilă, viceprimarul Ştefan Ioan Stanciu şi familiile din sat care urma să-i găzduiască. Pentru musafirii satului s-a pregătit mîncare de post. ,,Ne-am implicat în acest proiect şi am gătit la căminul cultural mîncare de post, prăjituri şi limonadă. Ciupercile umplute cu legume au fost cele mai gustoase aşa s-au exprimat musafirii noştri. Am mai gătit salată de vinete, salată de conopidă, drob din legume cu garnitură de pilaf şi legume mexicane" a spus Mariana Florea, una dintre gazde. La cămin elevii din Germania au făcut cunoştinţă cu elevii din Ucea de Sus. ,,Ne-am făcut prieteni noi. Colegii noştri din România sînt foarte deschişi, sociabili, primitori şi comunică foarte mult. În Germania copiii nu comunică aşa, sînt mai reţinuţi" au spus elevii din Germania. Abia spre seară, fiecare copil a ajuns la familia care l-a găzduit. Copiii au fost impresionaţi de ciurda satului, care venea agale spre gospodării. ,,Cînd a intrat ciurda în sat pe lîngă căminul cultural oaspeţii au rămas ,,muţi". Au văzut că fiecare animal intră într-o gospodărie. Nu le venea să creadă că fiecare animal ştie să se întoarcă acasă", au mai spus gazdele.

          Asociaţia Buna Vestire Ucea de Sus
 

     Joi, 18 octombrie a.c., copiii din Germania au luat micul dejun în familii după care s-au întîlnit la şcoala din Ucea de Sus. Preotul paroh, Alexandru Stanciu împreună cu preoteasa Delia Maria Stanciu prin intermediul Asociaţiei ,,Buna Vestire" au organizat un atelier de lucru unde copiii au confecţionat diverse figurine din cartoane. ,,Noi organizăm diferite activităţi prin Asociaţia ,,Buna Vestire" şi avem un parteneriat cu CT Aurel Vijoli în cadrul programului ,,Biserica, şcoala şi familia creştină" a spus preotul Alexandru Stanciu. De la şcoală, elevii germani însoţiţi de gazde şi preoţi au vizitat biserica din localitate unde era organizată şi o expoziţie de icoane pe sticlă cu lucrări realizate de elevi. ,,De cîţiva ani venim la cercul de pictură. În biserica mică părintele a expus lucrările noastre" au spus copii. Zeci de icoane pe sticlă pictate de copii cu vîrste cuprinse între 3 şi 12 ani sînt expuse în biserica mică. Cercul de pictură al elevilor din Ucea de Sus este coordonat de preoteasa Maria Codrea căreia ,,micii pictori" i se adresează ,,Buni". ,,Ne-am ataşat foarte mult de ,,Buni" pentru că ne învaţă lucruri bune. Are multă răbdare cu noi şi în decursul timpului am dat randament" au spus elevii. Copii au pictat pe sticlă pe Sf. Gheorghe, Sf. Nicolae, Naşterea Domnului, Învierea Domnului, Buna Vestire, Maica Domnului, Mîntuitorul, etc.

          Muzeul sătesc al familiei Ţifrea
 

     ,,Biserica ortodoxă este mai primitoare, la catolici biserica nu este aşa de primitoare. Putem face diferenţă între preoţi. Preotul nostru ortodox care ne-a însoţit este foarte blînd şi comunică cu noi foarte mult, desfăşurăm diverse activităţi împreună, însă preoţii catolici sînt mai reci" au spus copii germani. După vizita de la Biserica ,,Buna Vestire" elevii au vizitat o gospodărie ţărănească după care au poposit la muzeul sătesc al familiei Ţifrea. Elevii s-au declarat impresionaţi de obiectele expuse în muzeu, s-au fotografiat pentru a arăta celor de acasă frumuseţile văzute în România.

          Şcoală românească în Germania
 

     Şcoala Românească activează în Germania de mai bine de trei ani şi se adresează elevilor din clasele I-VIII. ,,Părinţii acestor copii sînt stabiliţi în Germania de foarte mulţi ani. Prin activităţile noastre încercăm să-i apropiem de comunitatea noastră pentru că nu fac nicio materie în limba română. Toţi copiii sînt născuţi şi botezaţi în Germania şi frecventează orele de religie săptămînal la biserică. Aşa am început activitatea la şcoală cu aceşti copii. 22 de copii sînt activi plus alţi 18 copii care frecventează şcoala mai rar. Ne întîlnim de două ori pe săptămînă de la ora 13.00 pînă la 17.00 cînd facem cursuri de limba română, istorie, geografie şi îi învăţăm pe copii despre tradiţiile şi cultura noastră. Legat de tradiţie i-am învăţat şi dansurile populare. Copiii sînt deschişi să înveţe cît mai mult despre tradiţiile noastre. Sînt părinţi care parcurg zeci de km pentru a-i aduce pe micuţi să înveţe româneşte. Aceste activităţi şcolare le desfăşurăm într-o sală din incinta Parohiei Ortodoxe Sf. Nicolae din Offenbach. Şi noi am învăţat copii să picteze pe sticlă. Lucrările lor au ajuns printr-o delegaţie la CT Aurel Vijoli din Făgăraş. Atunci ne-a venit şi idea unui schimb de cultură. Această delegaţie a fost finanţată de părinţii copiilor" a spus preotul Ştefan Anghel din Germania. Copiii provin din familii de români stabiliţi în Germania şi din căsătorii mixte. ,,România este o ţară frumoasă. Am vizitat multe locuri frumoase, Muzeul Ţării Făgăraşului, Muzeul Bran, Mănăstirea Sîmbăta de Sus, Herghelia Sîmbăta de Jos, Mănăstirea Cîrţişoara, Muzeul Badea Cîrţan şi multe alte locuri. Oamenii din România sînt foarte primitori şi buni" au mai spus copiii. ,,Unii copii vin în vacanţă la rudele din ţară în fiecare an. Alţi copii nu şi-au mai văzut rudele de ani buni pentru că părinţii nu dispun de bani" a mai spus preotul Ştefan Anghel. ,,Am rude în satul Cârţa, dar nu le-am văzut de 7 ani. Mi-aş dori să ajung la ele" a spus unul dintre elevi care a fost dus la rudele sale într-una din zile.

          Prietenii între elevi
 

     Din delegaţia germană au făcut parte elevii: Alexandra Bardoczi, fraţii Maria, Ştefan, Teodora Gheorghiu, fraţii Ana, Andrei, Matei Gherasim, Viviana Handtke, Bianca Elena Herghelegiu, fraţii Sarasan , Louis Chantal, fraţii Jasmin, Fabian Geiger şi Nicolae Boeriu. Ei s-au împrietenit cu elevii din Ucea de Sus ai căror gazde au fost: fraţii Paul şi Paula Funariu, Amalia Vlad, surorile Alexandra şi Raluca Mardan, fraţii Florea George şi Andrei, surorile Ecaterina şi Cristina Stanciu, Mircea Manole Maria, Alexandra Băiulescu, Dariana Sofonea, Andreea Băcilă, Alexandru Cătană. (C.Tatu)

 

Afther school la Ucea

Monitorul de Făgăraş, Luni, 22 Octombrie 2012

     Asociaţia ,,Buna Vestire" coordonată de preotul paroh Alexandru Stanciu în parteneriat cu Primăria Ucea desfăşoară un program de tip afther school pentru elevii din Ucea de Sus care frecventează cursurile şcolare la instituţii de învăţămînt din alte localităţi. Acest proiect are ca scop prevenirea abandonului şcolar şi a delicvenţei juvenile pentru copiii cu situaţii precare, cei care provin din familii dezorganizate şi presupune un program socio cultural, instructiv-educativ. ,,Începînd cu data de 17 septembrie a.c., am început acest proiect. Iniţial am pornit cu 10 elevi proveniţi din familii dezorganizate.

      De acest proiect beneficiază elevii cu vîrste de la 9 la 15 ani. De luni pînă vineri începînd cu orele 14.30 pînă la 16.30 copiii îşi fac temele la sediul şcolii din Ucea de Sus unde sînt ajutaţi de părintele şi preoteasa din sat. De la ora 16.30 pînă la ora 17.00 copii beneficiază şi de gustări calde. Primăria Ucea finanţează trimestrual cu 4000 de lei acest proiect ,,Afther school" a spus preotul Alexandru Stanciu. Din aceşti bani se asigură copiilor hrană şi materiale didactice. ,,Cererea este foarte mare, dar şi volumul de lucru este mare. Nu mai putem lua niciun copil chiar dacă mi se rupe sufletul cînd vine şi se roagă plîngînd să-l primim şi pe el. În fiecare zi pregătim activităţi tematice, educative legate de bunele maniere, îndemînare practică, educaţie pentru sănătate. Copiii vin din interes, nu din obligaţie, iar rezultatele sînt bune după o lună de activitate. Profesorii şi părinţii sînt foarte mulţumiţi de rezultatele copiilor. Am obţinut din donaţii o reţea de calculatoare" a mai spus preotul. ,,În primul rînd trebuie să mulţumesc preotului pentru activităţile desfăşurate cu copiii din sat. Nu îmi mai recunosc copiii cînd vin acasă, mă uimesc cît de politicos vorbesc. Împreună cu părintele şi preoteasa fac temele la şcoală. Copiii fac ore de teatru, lectură şi au format un cor. Vin acasă fericiţi că au mai învăţat ceva nou. Mereu povestesc despre igienă, alimentaţie şi multe alte" a spus Elena Rusu mama unui copil care participă la programul afther school.

Colind 2012

 

Spectacol Filantropic de Craciun

 

Asociaţia Buna Vestire Ucea de Sus
a organizat
Marţi 25 Decembrie 2012, ora 16,30,
Căminul Cultural Ucea de Sus
Spectacol filantropic de Crăciun,


Piesa de teatru: „Regăsire de Crăciun”

Regie şi scenariu: Pr. Alexandru Stanciu

cu participarea Corului Timotheos Ucea de Sus

Coordonator: D-na Delia Maria Stanciu

 

„Crăciun de-altădată”

program muzical-umoristic susţinut de Corul Parohiei Ucea de Sus

Regie: Pr. Alexandru Stanciu

Dirijor: Cornelia Bărbat

Gazde: Minerva Sin şi Vasile Florea

cu participarea Corului Timotheos Ucea de Sus

Coordonator: D-na Delia Maria Stanciu

 

 

!!! ATENŢIE !!!

Conţinutul acestui Sait este protejat de Legea Drepturilor de autor.