2010
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 

Cuprins

Hramul Bisericii

 

Prohodul Domnului

 

Învierea Domnului

 


Sf. Gheorghe, hramul Bisericii Mici

 

 

Ajuta-ti aproapele în nevoie, - colecta de alimente pentru Spitalul din Victoria

     Un om oarecare din Constantinopol era foarte milostiv, încât şi pe uliţele cetăţii umblând el, mergea după dânsul mulţime de săraci. Iar el se făcea ca şi când îi gonea şi-i îndepărta, însă punea în mâinile lor milostenie. Şi făcea aceasta, voind să se tăinuiască de oameni. Deci, unul din prietenii lui credincioşi l-a întrebat pe el cum s-a făcut milostiv. Şi i-a spus lui, grăind: „Când eram mic, ca de zece ani, şi am intrat în biserică să mă rog, am văzut pe un bătrân duhovnic, învăţând poporul şi spunându-i despre milostenie: cel ce dă săracului pune în înseşi mâinile lui Hristos. Iar eu am auzit şi n-am crezut pe cel ce învăţa, că gândeam: Eu am auzit că Hristos stă în cer, de-a dreapta Tatălui, deci, cum se află pe pământ, precum învaţă acesta, ca să ia ceea ce se dă săracilor ? Iar acestea gândind eu, m-am dus la casa mea şi am văzut pe un sărac în haine rupte mergând, iar deasupra capului său sta un chip al Domnului nostru Iisus Hristos. Şi cum mergea săracul acela pe calea sa, iată un om milostiv l-a întâmpinat pe el şi i-a dat lui o pâine. Şi cum a întins mâna cela ce da pâinea, iată şi chipul Mântuitorului Şi-a întins mâinile Sale spre mâinile celui ce da pâinea şi a luat-o din mâinile lui şi l-a binecuvântat pe acela. Deci aceasta văzându-o, am crezut că acel ce dă săracului, cu adevărat lui Hristos dă. Dar eu încă şi acum văd acelaşi chip, stând deasupra capului săracilor şi pentru aceea sunt cuprins de frică şi fac milostenie după putere, pe cât pot."
      Să facem şi noi milostenie după puterea noastră, cu multă smerenie, ca omul acesta, şi să nu aşteptăm să ni se arate Hristos în chip văzut pentru încredinţare, căci aceasta înseamnă lipsă de smerenie şi neîncredere în îndemnul Scripturii şi în cuvântul Sfinţilor Părinţilor noştri.
       În plină criză financiară, Spitalul din Orașul Victoria a rămas aproape fără alimente. La apelul Domnului Doctor Cristian Baiulescu, Parohia Ucea de Sus a făcut o colectă de alimente atât la începutul Crăciunului 2009 cât și în vara anului acesta 2010. Ca Preot Paroh, mulțumesc tuturor credincioșilor din Ucea de Sus pentru dărnicia de care au dat dovadă, rugându-L pe Bunul Dumnezeu să le dăruiască cele veșnice în locul celor vremelnice și sa-i binecuvânteze cu binecuvântările Lui cele Cerești și pământești.

Seara duhovniceasca în cinstea Nasterii Maicii Domnului Vizionarea documentarului: „Israel, Pamântul mântuirii”

     Miercuri 8 Septembrie, de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, începând cu ora 18,00, credincioşii parohiei noastre au fost invitaţi la sala de clasă a Bisericii de la Şcoală să ia parte la o Seară Duhovnicească.
     Iniţiativa părintelui s-a bucurat de un viu ecou în rândul credincioşilor dat fiind şi interesul lor pentru cele sfinte.
     În cadrul acestei serate, credincioșii au vizionat documentarul "Israel - pământul mântuirii."
    "Israel - pământul mântuirii" este numele unuia dintre documentarele produse recent de TRINITAS TV. şi care aduce în atenţia doritorilor un pelerinaj virtual la Locurile Sfinte. Dvd-ul poate constitui un preambul al vizitării Ţării Sfinte, dar şi o rememorare a celor mai impresionante locuri din Israel pentru cei care au avut prilejul de a le vedea. Paşii pelerinului sunt purtaţi de la însoritul Nazaret până la Betleem , de la Marea Galileii până la Marea Moartă , de la Tabor la Ierusalim. Toate locurile Evangheliei sunt descoperite privitorului : foişorul cinei celei de taină care transmite peste veacuri frângerea pâinii , străzile strâmte ale vechiului Ierusalim , dar şi Calea Crucii care cheamă la reculegere . Apoi , cu ochii minţii , alături de pelerini , puteţi păşi în Biserica Sfântului Mormânt
.

Duminica Caietului

      Biserica şi Şcoala trebuie să preţuiască, să formeze şi să ajute copiii şi tinerii de astăzi, ca aceştia, la rândul lor, să cultive cu încredere şi iubire valorile credinţei şi ale culturii creştine, potrivit cuvintelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic" (Ioan 15, 5), adică nimic bun.
     Urmând îndemnul înţelept care spune „totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu”, mai înainte de a intra în Şcoală, intrăm în Biserică pentru a ne ruga, adică pentru a uni înţelepciunea umană cu Înţelepciunea divină, întrucât omul creat după chipul lui Dumnezeu Cel Înţelept şi Bun creşte spiritual în comuniune cu El.
     Duminică 12 Septembrie 2010, Parohia Ucea de Sus a marcat într-un mod inedit începerea noului an şcolar 2010-2011. Părintele Alexandru, Parohul satului a pus duminica aceasta sub semnul „Duminicii Caietului” sau „Duminica unui nou început de…an şcolar”.
     Manifestarea s-a desfăşurat imediat după terminarea Sfintei Liturghii. Au fost poftiţi în faţă toţi şcolari, mai mici şi mai mari, după care Părintele a citit rugăciunea de binecuvântare la început de an şcolar, rugăciunea când merge copilul să înveţe carte şi alte rugăciuni specifice pentru acest moment.
     După aceste molifte(rugăciuni), fiecare elev a trecut, pe rând, pentru a fi binecuvântat, miruit, la care s-a adăugat şi un mic dar din partea Părintelui:o ciocolată, câte două caiete, un pix şi o iconiţă spre a le fi de folos .
     Au participat mai toţi copiii satului, cadre didactice, părinţi, numeroşi credincioşi.

Binecuvântarea semanaturilor

     Credincioşii din Ucea de Sus au din bătrâni o datină care o ţin cu sfinţenie.
     În ziua de Înălţarea Sfintei Cruci, 14 septembrie, după oficierea Sf. Liturghii, se face procesiunea de ieşire în curtea bisericii.
     Acolo are loc slujba de sfinţire a apei, apoi preotul binecuvântează semănăturile (grâu, orz, etc) aduse de credincioşi pentru însămânţările de toamnă.

„Crucea – Bucuria mântuirii noastre”

      În pragul anului nou bisericesc, adică în luna septembrie, la scurt timp după Naşterea Maicii Domnului (la 8 septembrie), prăznuim înălţarea Sfintei Cruci (la 14 septembrie), două praznice ce sunt ca două izvoare de putere duhovnicească în evlavia Bisericii noastre ortodoxe. Dar, pe măsură ce ne apropiem de praznicul Crucii ne dăm seama că Crucea pe care o sărbătorim este de fapt lemnul Crucii pe care Domnul Hristos a fost răstignit, pentru mântuirea noastră. Mărturisim, cu alte cuvinte, că mântuirea noastră s-a înfăptuit prin pătimirea cea grozavă a Domnului nostru Iisus Hristos pe lemnul Crucii.
     Crucea este, adică, partea cea mai adâncă din taină mântuirii fiecăruia din noi, partea cea mai adâncă din taină mântuirii lumii întregi. Este ca şi cum fiecare în parte, dimpreună cu toată lumea, am mărturisi cu recunoştinţă şi am zice către Hristos cel răstignit: Te-ai gândit pe Crucea ta şi la mine, Doamne, şi o picătură din sângele Tău ai vărsat-o şi pentru mine, în ceasul pătimirii Tale, pe lemnul cel grozav al Crucii. Învaţă-ne să nu uităm dragostea aceasta a Ta niciodată şi că-Ţi suntem datori cu un răspuns, că dragostea cu dragoste se plăteşte. 
     Marţi seara 14 Sept. 2010 a avut loc re-sfinţirea Troiţelor din sat, cu concursul de înfrumuseţarea a Troiţelor „Crucea – Bucuria mântuirii noastre”.

     Slujba din seara de Marţi 14 Sept. 2010 nu s-a desfăşura la Biserică , enoriaşii deplasându-se la troiţa cea mai apropiată de casa fiecăruia după următorul program:

 • Deal (Bârsan, Sarsama, intrarea la Cimitir Victoria)   17,00
 • Intrarea în sat(a lui Rudi) 17,20
 • Calea Corbilor 17,30
 • La Șonieru 17,40
 • Grovu  18,00
 • Str. Robânceilor(Câmpșor) 18,10
 • Ulița spre Arpașul de Jos(Ilie) 18,25
 • Biserică 18,35
 • Precup 18,50
 • La Crucea Râsâciorii(CAP)  19,05
 • Ulița Pandrei 19,15
 • În sus la Mardan 19,30
 • În sus la Vlad 19,40
 • În sus în calea Sașilor 19,50

Parintele Ilarie Morariu a trecut la Domnul

          Părintele Ilarie Morariu s-a născut la 24 iulie 1932 în judeţul Sibiu, în satul Şomartin din comuna Brui, din părinţii Ilarie şi Maria.
       A urmat şcoala primară în satul natal, liceul „Radu Negru” din Făgăraş, apoi Facultatea de Matematică-Fizică din Timişoara.
       În 1954 s-a înscris la Institutul Teologic de grad universitar din Sibiu, pe care l-a absolvit în 1958. Licenţa o elaborează sub coordonarea Pr. Prof. Nicolae Neaga, având ca temă „Moise - viaţa şi activitatea”.
       În ianuarie 1959 se căsătoreşte cu Maria Dănilă, de profesie educatoare, cu care a avut trei copii: Gabriela, Remus şi Cristina.
       A slujit 18 ani la Jibert şi 28 de ani la Ucea de Sus, de unde s-a şi pensionat.

 

"Dar din darurile Sfantului Nicolae"

 

                                              "Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-au arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor." (din Tropar)

     Acesta a trait pe vremea tiranilor imparati Diocletian si Maximilian (284-305) si a stralucit mai inainte in viata pustniceasca si, pentru nespusa lui bunatate, a fost facut arhiereu. Si, fiind cu frica lui Dumnezeu, cinstind crestinatatea si propovaduind cu indrazneala si cu glas slobod dreapta credinta, a fost prins de mai marii cetatii Lichiei si dandu-l la osanda si la cazne l-au inchis in temnita, impreuna cu alti crestini. Si de vreme ce marele si bine credinciosul Constantin, din voia lui Dumnezeu, s-a facut imparat al romanilor, cei ce erau inchisi au fost sloboziti din legaturi si, cu ei impreuna, a fost slobozit si marele Nicolae. Si, mergand la Mira, n-a trecut multa vreme si s-a strans de catre marele Constantin, intaiul Sinod de la Niceea, la care a luat parte si minunatul Nicolae. Si i s-a dat lui darul facerii de minuni, precum arata istoria vietii sale. Scos-a din temnita pe trei oameni napastuiti, care prinzand de veste ca sunt osanditi pe nedrept, au chemat pe Sfantul in ajutor, ca, precum a izbavit pe cei din Lichia, asa si pe dansii sa-i izbaveasca. Pentru aceasta, dar, Sfantul Nicolae, ca unul ce era grabnic si fierbinte spre ajutor, s-a aratat in vis imparatului Constantin si eparhului Avlavie. Pe acesta l-a mustrat pentru para nedreapta ce facuse oamenilor la imparatul, iar pe imparat l-a instiintat cu amanuntul, aratandu-i ca erau nevinovati, parati din pizma. Si asa prin visul acesta i-a izbavit din primejdia taierii. Si alte multe minuni facand, pastorea dumnezeieste pe dreptcredinciosul sau popor. Deci, venind la adanci batraneti, s-a mutat catre Domnul, neuitand, nici dupa moarte, turma sa, ci in toate zilele dand cu indestulare ale sale faceri de bine celor lipsiti si izbavindu-i de tot felul de primejdii si de nevoi. Inca si pana astazi, Dumnezeu, prin mijlocirea lui, lucreaza minuni si cei ce-l roaga cu adevarata si neindoita credinta, nu numai mici binefaceri, ci si minuni mari dobandesc. Din anul 1087, luna mai in 9 zile moastele Sfantului Nicolae se afla la Bari, in sudul Italiei, luate din Mira, ca sa nu cada in mainile musulmanilor. Acolo ele sunt in mare cinste din partea credinciosilor, care vin la el, cu credinta, din toate partile crestinatatii.

     Anul acesta sarbatoarea Sf. Nicolae a fost într-o zi de luni, când copii erau la şcoală. De aceea Părintele Alexandru a organizat Duminică 5 Decembrie 2010 manifestarea "Dar din darurile Sf. Nicolae". La ea au participat numeroşi credincioşi, însoţiţi de copii mai mari sau mai mici. După Sf. Liturghie au fost împărţite copiilor din Parohie daruri, spre bucuria tuturor.

 

 

"Mos Craciun, Mosul bun,"

 

 

 

Vine, Vine Mos Craciun 2010


 

Cete de colindatori

 

 

 

 

Ceata de feciori 2010 

Sfintirea unor obiecte bisericesti si a vesmantului preotesc

 

 

 

 

 

Cetina de Brad, Colind Casa Parohiala Ucea de Sus 2010

 


Premiile Parohiei Ucea de Sus 2010

https://photos.app.goo.gl/zezDMQk7xiFBns1k8
 


!!! ATENŢIE !!!

Conţinutul acestui Sait este protejat de Legea Drepturilor de autor.